Voda Malih Divova

Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti društva Turistička zajednica Šibensko-kninske županije (dalje TZ ŠKŽ), Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik, OIB: 84890928370 kao Voditelj obrade osobnih podataka utvrđuju se uvjeti i načini prikupljanja i obrade osobnih podataka sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba), te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

1. Svrha i pravni temelji za obradu osobnih podataka

TZ ŠKŽ kao voditelju obrade osobnih podataka (dalje Voditelj) izrazito je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka u našem poslovanju stoga poslujemo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (GDPR) i mjerodavnim zakonima o zaštiti osobnih podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke može prikupljati, na koji način koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

1.1. Kao Voditelj obrade obrađujemo vaše osobne podatke koji su nužni i to u sljedeće svrhe:

a) obrada osobnih podataka sudionika mreže punionica vode/refill stanica

b) obrada osobnih podataka za upis u Registar malih divova (koje ispunjavaju roditelji/skrbnici ukoliko se radi o osobama mlađima od 16 godina)

c) izdavanje računa za naplatu proizvoda i usluga

d) obrade uloženih prigovora,

e) obrade upita o uslugama,

Društvo voditelj obrade za osobne podatke kojima samo raspolaže, te pri tom prikuplja, obrađuje, pohranjuje osobne podatke:

– vanjskih suradnika,

– korisnika usluga TZ ŠKŽ.

u skladu s načinima i rokovima određenima zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira poslovanje TZ ŠKŽ te u skladu s pozitivnim zakonskim propisima zaštite podataka.

1.2. Osobni podaci, koji nisu u okvirima gore navedenog, a prikupljeni su u sklopu poslovnih djelatnosti, Društva obrađuju se isključivo temeljem prethodno dane privole ispitanika u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) 2016/679.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe i to:

– u svrhu boljeg funkcioniranja svih značajki Internetske stranice https://www.vodamalihdivova.com/ i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

– u svrhu praćenja i unaprjeđenja kvalitete usluga: Vaše zadovoljstvo iznimno nam je bitno te u tu svrhu koristimo upitnike u kojima možete ocijeniti naše usluge i iznijeti primjedbe. Pritom sami odlučujete hoćete li popuniti takve upitnike te hoćete li i u kojoj mjeri u njima navesti osobne podatke;

 – u svrhu povezivanja s nama putem društvenih mreža u svrhu odgovaranja na Vaše upite;

– slanja newslettera.

Potreba za prikupljanjem iznad navedenih podataka može proizlaziti iz naše zakonske obveze, radi sklapanja i izvršenja usluga iz ugovora, na temelju legitimnog interesa ali i na temelju Vaše privole. Kada je privola temelj za prikupljanje podataka, to ćemo jasno naznačiti. Obrada Osobnih podataka ograničena je samo za svrhu za koju su isti prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti.

2. Korištenje kolačića (cookies)

Na internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Zakon o elektroničkim komunikacijama propisuje da možemo pohraniti kolačiće na vašem uređaju ako su oni nužno potrebni za rad ove stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebna nam je vaša privola. Web stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju treće strane koje se pojavljuju na našim stranicama.

Na službenim internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na predmetnoj stranici koriste se tehnički kolačići koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta i funkcionalni koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naših e-mail adresa, Društvo prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte) ili pošaljete izravnom e-mail porukom bit će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Društvo neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Za korištenje pojedinih sadržaja naše web stranice morate se registrirati i pri tom nam dati svoje osobne podatke (ime i prezime, telefonski broj, email adresa, zaporka i drugi podaci koji se traže prilikom registracije) koje pohranjujemo do trenutka kada zatražite brisanje svoje registracije.

Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Društvo putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati. Ukoliko raspolažete informacijom da su do nas došli podaci djeteta mlađeg od 16 godina, molimo kontaktirajte nas e mail službenika za zaštitu podataka. 

Naše web stranice sadrže veze na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama, te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

Nužni kolačići

Nužni kolačići pomažu da web-lokacija bude korisna, omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija po Stranici i pristup sigurnim područjima web-lokacije. Web-lokacija ne može ispravno funkcionirati bez tih kolačića. Nužni se kolačići mogu pohraniti neovisno o privoli korisnika Stranice u skladu sa zakonskim propisom.

Analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju web-lokaciju, na primjer koje stranice posjetitelji najčešće posjećuju. Koristimo ih kako bismo poboljšali funkcioniranje naše web-lokacije. Međutim, neki od njih mogu biti kolačići trećih strana, a podaci koje prikupljamo mogu se svrstati u namjene koje su nama kao vlasniku Stranice nepoznate. Za više informacija vidite pravila o privatnosti tih procesora treće strane. 

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju: Facebooka i Instagrama

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima integrirane komponente poduzeća Facebook i Instagrama

Facebook i Instagram su društvene mreže, kojima je operativno društvo Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska. Pravila za zaštitu podataka koju su objavili Facebook i Instagram, dostupna su na adresi https://facebook.com/about/privacy/ i https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka na tim društvenim mrežama. 

Upravljanje privolama

Dodijeljene nam privole možete uvijek opozvati. Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati u navedene svrhe, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije opozivanja privole.

3. Koja su vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem na adresu Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik, ili putem elektroničke pošte info@dalmatiasibenik.hr koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na službenoj web stranici dalmatiasibenik.hr.

Vaša prava su:

3.1. Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

3.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

3.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

    – Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

    – povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

    – uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;

    – osobni podaci nezakonito su obrađeni;

    – osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade

    – osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

3.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

    – radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

    – radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

    – u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili

    – radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

3.4.  Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

    – osporavate  njihovu točnost

    – ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju

    – ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

    – ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

3.5. Pravo na prigovor

Ako se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Ispitanik ima pravo naknadno, u svakom trenutku, povući prethodno danu privolu koju je dao za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više svrha, uz napomenu kako povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Valjanim povlačenjem privole, voditelj obrade će prestati dalje obrađivati i obrisati osobne podatke Ispitanika koji su se temeljili na privoli uz pretpostavku kako ne postoji druga svrha i zakonitost obrade koja opravdava daljnje zadržavanje tih podataka.

Ispitaniku skrećemo posebnu pozornost na pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka kada se zakonitost obrade temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, odnosno, kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, sve to uključujući izradu profila koja se temelji na navedenim zakonitostima obrade. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ispitanik ostvaruje svoja prava, podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu (Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik, ili putem elektroničke pošte info@dalmatiasibenik.hr).

4. Primatelji osobnih podataka:

Vaše osobne podatke možemo proslijediti izvršiteljima obrade s kojima smo sklopili ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama, i to kako slijedi:

– pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga,

– subjektima koje smo ovlastili za obradu osobnih podataka, koji su podvrgnuti odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (izvršiteljima obrade);

– službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (u svrhu zaštite i obrane naših prava i/ili imovine ili da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite sigurnosti imovine i osoba, sukladno zakonskoj obvezi koju imamo kao pružatelj usluga sukladno registriranoj djelatnnosti),

– našim pravnim savjetnicima u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka,

– poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

Osobni podaci Ispitanika s kojim se namjerava sklopiti Ugovor o radu mogu se dostaviti i obrazovnoj ustanovi u kojoj je Ispitanik stekao zvanje radi provjere točnosti podataka.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Dakle, Vaši podaci mogu se prosljeđivati drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

5. Sigurnost osobnih podataka

Voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca. Osobni podaci Ispitanika obrađuju se zakonito, povjerljivo i samo u svrhu za koju su prikupljeni, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti. Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

6. Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci Ispitanika obrađuju se dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni podaci više se ne koriste, a isti ostaju u sustavu pohrane i čuvaju se sukladno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, do pet godina. Za odabranog Ispitanika, s kojim se sklopi Ugovor o radu, osobni podaci čuvaju se trajno.

Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.

7. Podaci o služebeniku za zaštitu podataka – kontakt informacije

Radi ostvarivanja svojih prava možete se obratiti elektroničkom poštom na e-mail adresu info@dalmatiasibenik.hr ili poštom na adresu: Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik, ili putem elektroničke pošte).

8. Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji Europske unije u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjestu povrede osobnih podataka odnosno ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136
HR – 10 000 Zagreb
e-mail: azop@azop.hr
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
Web: https://www.azop.hr

9. Promjene politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

10. Pitanja i komentari

Voditelj obrade će odgovoriti na sve zahtjeve ispitanika sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka te kako bismo odgovorili na sve Vaše upite u svezi obrade Vaših osobnih podataka molimo Vas da nas kontaktirate pisanim putem na e-mail adresu: info@dalmatiasibenik.hr.